PL | EN

Tomasz Perek
Kancelaria Adwokacka

ul. Nadwiślańska 3/B1
30-527 Kraków
NIP: 637-199-53-68
REGON 122400699

tel. (12) 421 13 96
fax (12) 429 41 86
mobile: 509 15 81 82

Adwokat Tomasz Perek

Wykształcenie i przygotowanie zawodowe

Tomasz Perek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiej organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikację adwokacką odbył w latach 2007-2011. W tym czasie pogłębiał doświadczenie profesjonalne poprzez wszechstronną współpracę z kancelariami adwokackimi, radcowskimi i notarialnymi w Krakowie oraz poprzez bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców krakowskich.

W 2011 roku złożył egzamin adwokacki. W tym samym roku uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgu Izby Adwokackiej w Krakowie oraz rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Doświadczenie

Zakres usług oferowanych przez kancelarię adwokacką Tomasz Perek jest systematycznie poszerzany. W związku z tym, Adwokat posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie:

  • prawa gospodarczego (w zakresie prawa spółek, prawa umów gospodarczych, transakcji M&A, obrotu nieruchomościami),
  • prawa cywilnego (w zakresie prowadzenia sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz osobami indywidualnymi)
  • prawa karnego (w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi)

Głównymi polami działalności adwokata Tomasz Perek były dotychczas: wszechstronna obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz obsługa prawnych aspektów procesów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich restrukturyzacji w tym fuzji i przejęć.

Znajomość języków obcych

Adwokat włada biegle językiem angielskim. Jego kompetencje językowe obejmują też fachową terminologię prawną i prawniczą. Prowadzi pełną obsługę prawną w obydwu tych językach.