PL | EN

Tomasz Perek
Kancelaria Adwokacka

ul. Nadwiślańska 3/B1
30-527 Kraków
NIP: 637-199-53-68
REGON 122400699

tel. (12) 421 13 96
fax (12) 429 41 86
mobile: 509 15 81 82

Specjalizacja

Doradztwo korporacyjne

Kancelaria prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw, na bieżąco uczestnicząc przy podejmowaniu decyzji biznesowych na wszelkich szczeblach danej organizacji. Współpracuje z Zarządami Spółek w procesach restrukturyzacyjnych nie koncentrując się wyłącznie na prawnych aspektach danego procesu. Kancelaria uczestniczy ponadto przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, starając się prowadzić te projekty w taki sposób alby cel danej inwestycji, w tym również podatkowy mógł zostać zrealizowany. Reprezentuje grupy akcjonariuszy lub wspólników podczas Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników.

Doradztwo korporacyjne to także bieżące konsultacje telefoniczne, mailowe. Możliwe jest również uzgodnienie dyżuru w siedzibie klienta. W ramach wskazanych powyżej obszarów, reprezentuje Klientów przed organami administracyjnymi oraz w postępowaniach sądowych.

Postępowanie cywilne, spory i postępowanie arbitrażowe

Kancelaria posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w prowadzonych sporach cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami oraz osobami indywidualnymi. Kancelaria zajmuje się reprezentacją Klientów w postępowaniach:

  • sądowych: cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, także przed Sądem Najwyższym, w tym w postępowaniach mediacyjnych;
  • egzekucyjnych;
  • zabezpieczających;
  • polubownych oraz arbitrażowych (arbitraż gospodarczy i handlowy).

Audyt prawny

Kancelaria posiada doświadczenie w kompleksowym badaniu stanu prawnego podmiotów gospodarczych. Powyższe badania są prowadzone zarówno w kontekście obrotu aktywami podmiotu jak wprowadzenia do niego inwestora czy też bieżącej weryfikacji poprawności stosowanych u danego przedsiębiorcy procedur. Wszelkie zamierzenia gospodarcze naszych Klientów zostają poprzedzone badaniem skutków podatkowych celem zastosowania optymalnych rozwiązań podatkowych.

Kontrakty handlowe

Zawieranie kontraktów handlowych dla naszych Klientów zawsze odbywa się w ścisłej współpracy z prawnikiem tak, aby ramy prawne kontraktu były możliwie jak najszersze. Kancelaria posiada doświadczenie w konstruowaniu kontraktów w branżach budowlanych, deweloperskich, inwestycyjnych, sprzedażowych, marketingowych, kontraktach których przedmiotem są całe przedsiębiorstwa lub ich zorganizowane części i wielu innych, które zostały zrealizowane w dotychczasowej działalności.

Inwestycje w nieruchomości i obsługa procesów budowlanych

Kancelaria na bieżąco doradza Klientom w obsłudze procesów budowlanych. Uczestniczymy w całym cyklu przygotowawczym do realizacji inwestycji budowlanych poprzez zakupu nieruchomości i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (WZ i PnB), organizacji przetargów na roboty budowlane - aż do negocjacji i zawierania umów projektowych i umów o roboty budowlane. Kancelaria świadczy ponadto stałe doradztwo dla podmiotów, których przedmiotem działalności są usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami.

Prawo Karne Gospodarcze

Kancelaria świadczy ponadto usługi w zakresie reprezentacji klientów w ramach postępowań karnych związanych z szeroko rozumianym obrotem gospodarczym. W związku z częstą ingerencją prawa karnego w obszary prawa gospodarczego oraz doświadczeniu w ramach funkcjonowania podmiotów w obrocie gospodarczym Kancelaria rozpoczęła również świadczenie usług w zakresie postępowań karnych będących reminiscencją prowadzonej działalności gospodarczej.